Om www.seindal.dk

Dette domæne tilhører René Seindal.

Medlemmer af familien Seindal kan få lov til at benytte det til hjemmesider og email. Med familiemedlemmer vil jeg normalt forstå personer, der legalt bærer efternavnet Seindal, er gift med, lever sammen eller er børn af slige typer. Skriv til webmaster@seindal.dk desangående.

Kommerciel brug af serveren kan ikke komme på tale. Den er placeret på bydelsnettet BryggenetIslands Brygge, og vilkårene dér tillader ikke kommerciel brug af nettet.

Email-adresser vil normalt være fornavn@seindal.dk og ens navn vil blive placeret på listen på forsiden af http://www.seindal.dk. Email kan modtages direkte fra serveren via POP3 eller posten kan videresendes automatisk til en anden adresse, f.eks. hos en internet-udbyder eller på ens arbejde.

Hjemmesider vil normalt have formen http://www.seindal.dk/fornavn og navnet på forsiden af http://www.seindal.dk vil føre til den side. Der oprettes en default hjemmeside indeholdende ens email-adresse. Denne side kan man senere ændres efter behag.

Serveren er en HP Proliant DL320, kørende Debian Linux 2.6.12 og Apache 2.0.54.

René Seindal
Posters · Movie Posters · Celebrity Photos · Art Prints · College Posters
Framed Art Prints · Vintage Art · Abstract · Still Life · Movies
2007 Calendars ·